Referanser

"Eg har brukt Audhild til egen utvikling og vidareføring av mi bedrift. Ho ser gode løysningar, så eg er veldig førnøgd med hennar arbeid."
                                                                                  Heidi Nyhammer
                                                                        Rammeriet / Galleri Sør


"Jeg har jobbet hos Audhild med personlig utvikling, og da jeg for noen år siden kom i en stor krise, hjalp Audhild meg med å se mulighetene videre.
Jeg kom i gang med ny utdanning, og vil våren 2012 være ferdig utdannet førskolelærer. Jeg er veldig takknemlig for hjelpen og rådene Audhild har gitt meg.
Et flott menneske og terapaut."
                                                                                 Ellen R. Sørensen


"Eg starta på mi personlige utvikling i 2004. Då var eg nesten halvvegs i sosionomstudiet. Eg starta på kurs hos Audhild. Der fekk vi undervisning i mange ulike tema med utgangspunkt i dei fire elementa.
Seinare har det blitt mange kurs. Itillegg til lærerik undervisning er det sosialt og artig å bli kjent med ulike menneske.
Audhild er ein flink lærar, og ein fantastisk støttespelar. Ho har lært meg så utrolig mykje. Eg har lært mykje om korleis eg sjølv fungerer, og det er viktig før ein begynner å hjelpe andre. Ellers er det stor fare for at man gir andre dei råda ein sjølv burde hatt. Slik er det fordi vi alle er farga av eigne mønster og referansar i møte med andre. Det er utrolig spennande å jobbe med eiga utvikling, eg koser meg i prosessen, sjølv om det til tider er hardt arbeid.
Tusen takk, Audhild, for all inspirasjon og lærdom."
                                                                                         Anette Nilsen

 

"Jeg meldte meg på kurs hos Audhild da jeg var helt utbrent. Jeg møtte en kursleder med unik kunnskap. For første gang kjente jeg at jeg at her fikk jeg lærdommen og påfyllet jeg trengte. Hennes talent og viderformidling
av sin kunnskap, gjorde at jeg valgte å følge de metodene som Audhild har utviklet.
Jeg har lært å beherske utfordringer som før lagde begrensinger i mitt liv. Egen innsatsen jeg har utført etter hennes kursmodeller og veiledning har
gitt meg store gevinster.
Jeg har erfart at det virker. Jeg er tilbake i full jobb. Jeg tør å stå i mine verdivalg og har fått igjen mye livslede.
Gevinstene er så store både på jobb og privat, det er stor kvalitet i kunnskapen Audhild har gitt meg.
Det er den viktigste lærdom jeg har fått i mitt liv." 
                                                                                Bente Gaarder Wold


"Eg tok kontakt med Audhild då eg flytta tilbake til Førde, for å få utvikling både som person og kunstnar.Dette skulle vise seg å ha stor betydning for min karriere. Audhild lærte meg å få større ambisjonar, sette meg mål, og strekke meg etter dei. Gjennom ho har eg lært å tørre å ta nye og større utfordringar. Problemstillingar som i starten verka uoverkommelege, har ho brote ned og presentert som noko overkommeleg. På den måten har ho guida meg gjennom utstillingar, utsmykkingar, utvikling av eiga bedrift og visning av kledesign.
Eg har deltatt både i samtale åleine med ho, og samlingar ho har arrangert. Dette har gitt meg mykje innsikt og styrke, og utvikla meg som person.
Ho har vore min mentor i mange år, og utan ho hadde eg ikkje vore der eg er i dag."

                                                                               Aud Hanna
                                                                               Tekstilkunstnar

"Audhild er ein god veileder eg har brukt til personlig utvikling. TeKon AS har brukt Audhild som rådgivar fleire år til vidareutvikle og styrke bedrifta som har gitt synlige resultat, som fleire faste arbeidsplassar og betre arbeidsmiljø."

                                                                               Kristine Wallevik
                                                                               TeKon AS

I 2005 startet jeg med selvutvikling på helgekurs hos Audhild.
 Hun innehar stor kunnskap om mennesker og har en imponerende faglig innsikt i tillegg til at hun hele tiden går dypere ned i temaene.
Jeg har lært veldig mye om meg selv og hvordan vi ulike mennesketyper kan jobbe sammen på best mulig måte.
Denne kunnskapen har vært veldig nyttig for meg både i privatlivet og i min stilling som leder for andre mennesker.

                                                                               Marit Elgvin 

Mi personlige utvikling tok ein ny retning da eg kom i kontakt med Audhild vinteren 2002, gjennom kurs,samtale og ved å lese boka hennar "Fra Healing til Helhet - Gjennombrudd til nytt liv". Dette starta ein heilt ny prosess i meg som gav meg innsikt i kven eg var, kvifor eg reagerte og handla som eg gjorde, og ei heilt ny forståing av dei rundt meg. Eg har vore so heldig at eg har fått nytta meg av Audhild si unike menneskekunnskap, hennar healande/intuitive evner bode i mi personlige utvikling  og i mitt arbeid.

                                                                              Jorunn Selseng Aasen